2015 m. liepos 7 d.
Naujienos
Apie biurą
ES reikalų svarstymas Seime
Europos Parlamento nariai iš Lietuvos
Bendra informacija apie ES
Euras Lietuvoje
Europos Sąjungos institucijos
Aktualūs dokumentai
Klauskite - atsakome
Skaitykla
Seimo EIB renginiai
Europos Savaitė Seime
Seimo Europos klubas
Pirmininkavimas ES Tarybai
IPEX ir Seimas
Svečių knyga

 

Dirbame
Pirmadienis - Ketvirtadienis:
8.00 val. – 17.00 val.
Penktadienis:
8.00 val. - 15.45 val.
 

 

Seimo Europos 
informacijos biuras

Gedimino pr. 53
(3-ieji Seimo rūmai)
Vilnius-2, LT-01109

Tel. +370-5-239-60-00
Fax. +370-5-239-65-95
E-mail:
eib@lrs.lt

Prisijungimo vardas: 

Slaptažodis: 
Prisiminti
Naujienos

2015-07-03
2015 m. liepos 6-9 d. Europos Parlamento plenarinė sesija Strasbūre

2015 m. liepos 6-9 d. Strasbūre vyks Europos Parlamento plenarinė sesija. Kviečiame susipažinti su EP plenarinės sesijos klausimais ir darbotvarke.

EP pelnarinės sesijos naujienlaiškis ir EP plenarinės sesijos darbotvarkė.

Tiesioginę EP plenarinę sesiją bus galima stebėti čia: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/plenary/.

Daugiau informacijos apie EP sesiją surasite pagal šią nuorodą: http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/plenary.

Plačiau

2015-07-01
Pirmininkavimas ES Tarybai: ko tikisi Europos Parlamento nariai iš Liuksemburgo?

Migracija, Graikijos skolų krizė, pasirengimas klimato konferencijai Paryžiuje, bendros skaitmeninės rinkos ir energetinės sąjungos kūrimas – šie ir kiti iššūkiai laukia Europos Sąjungos Tarybai ateinančius šešerius mėnesius pirmininkausiančio Liuksemburgo – vienos mažiausių ir labiausiai patyrusių ES valstybių narių. Paklausėme Liuksemburge išrinktų europarlamentarų, ko jie tikisi iš savo šalies pirmininkavimo.

Georges Bach (Europos liaudies partija): „Man, kaip Transporto komiteto nariui, svarbu, jog būtų galutinai sutarta dėl teisės aktų rinkinio, kuriuo siekiama įgyvendinti Europos geležinkelių sektoriaus reformą. Ši reforma turi būti naudinga tiek bendrovėms, tiek vartotojams, tiek ir geležinkelio darbuotojams.“

Frank Engel (Europos liaudies partija): „Liuksemburgo pirmininkavimo laukia daug iššūkių: migracijos krizė, Graikijos skolų krizė, Jungtinės Karalystės ateitis Europos Sąjungoje. Be to, Europos ekonomikai trūksta investicijų, dinamizmo ir augimo. Žinoma, visa tai išspręsti per šešis mėnesius neįmanoma, tačiau pirmininkauti kaip įmanoma geriau Liuksemburgui yra tapusi tradicija.“

Viviane Reding (Europos liaudies partija): „Mūsų laukiančius iššūkius galėsime išspręsti įgyvendindami nuoseklią politiką, kurios turi laikytis visos valstybės narės. Siekiant šio tikslo Liuksemburgas turi suteikti naują postūmį. Kalbant apie ekonomiką, realios bendros skaitmeninės rinkos sukūrimas, ekonominės ir finansinės sąjungos stiprinimas bei subalansuoti tarptautinės prekybos susitarimai gali tapti augimo ir stabilumo šaltiniu.“

Plačiau

2015-07-01
ES skiria Ukrainai 15 mln. eurų humanitarinę pagalbą

Europos Sąjunga didina humanitarinę pagalbą nukentėjusiems nuo krizės Rytų Ukrainoje. Šiandien Europos Komisija skyrė 15 mln. eurų vertės pagalbą.

Kartu su šiomis lėšomis visa humanitarinė ir skubios pagalbos suma, skirta karinio konflikto Ukrainoje paveiktiems asmenims, sudaro daugiau kaip 62 mln. eurų. Kartu su tiesiogiai valstybių narių skirta parama nuo 2014 m. ES skirtos lėšos sudaro daugiau kaip 223 mln. eurų.

Visiškai ar iš dallies Komisijos remiami projektai tiesiogiai padėjo 1 570 000 ukrainiečių. Daugiau kaip 290 000 (18 proc.) žmonių, kuriems suteikta parama, yra jaunesni negu 17 metų ir daugiau kaip 160 000 (10 proc.) paramos gavėjų yra vyresni negu 50  m. amžiaus žmonės. Komisijos humanitarinė pagalba skiriama tiesiogiai konflikto paveiktų teritorijų ypatingai pažeidžiamų žmonių pagrindiniams poreikiams tenkinti.

Plačiau

2015-07-01
Liuksemburgas perima iš Latvijos pirmininkavimą ES Tarybai

2015 m. liepos 1 d. Liuksemburgas perima iš Latvijos pirmininkavimą ES Tarybai. Per šį 6 mėnesių laikotarpį pirmininkaujantis Liuksemburgas pirmininkaus visų lygių posėdžiams Taryboje ir padės užtikrinti ES darbo tęstinumą. 

Pirmininkaujančio Liuksemburgo darbo programa grindžiama keletu temų, be kita ko: skatinti investicijas siekiant suteikti postūmį ekonomikos augimui ir užimtumui; gilinti ES socialinį aspektą; užtikrinti migracijos, laisvės, teisingumo ir saugumo valdymą; atgaivinti bendrąją rinką sutelkiant dėmesį į jos skaitmeninį aspektą; skatinti tvarų vystymąsi.

Liuksemburgas Tarybai pirmininkaus iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Plačiau

2015-07-01
Europos informacijos biure - diskusija ,,Judėjimas ,,Prieš neapykantą“: bendradarbiavimo perspektyvos“

Liepos 1 d., trečiadienį, Seimo Europos informacijos biure (III r.) vyks diskusija ,,Judėjimas ,,Prieš neapykantą“: bendradarbiavimo perspektyvos“. Pradžia – 14 val. Renginys organizuojamas Seimo delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje narės, Seimo atstovės  Parlamentiniame aljanse ,,Prieš neapykantą“ Dalios Kuodytės iniciatyva bendradarbiaujant su Nacionaliniu socialinės integracijos institutu.

Diskusijos tikslas – apžvelgti judėjimo ,,Prieš neapykantą“ pagrindinius principus, aptarti visuomenės požiūrį į žmogaus teises Lietuvoje, bendradarbiavimo galimybes įvairiuose lygmenyse. Pranešimus skaitys Seimo Žmogaus teisių komiteto, Nacionalinio socialinės integracijos instituto, Ugdymo plėtotės centro, Žmogaus teisių instituto ir Žmogaus teisių centro atstovai.

Judėjimas ,,Prieš neapykantą“ – tai tarptautinis Europos Tarybos inicijuotas judėjimas, veikiantis vyriausybiniame ir nevyriausybiniame lygmenyse. Judėjimo tikslas – skatinti pagarbą lygybei, įvairovei ir tolerancijai, užkirsti kelią rasizmui, neapykantai ir diskriminacijai.

 

Plačiau

2015-07-01
Atšaukiamas ES vyriausiosios įgaliotinės / EK pirmininko pavaduotojos F. Mogherini vizitas į Lietuvą

Informuojame, kad dėl pasikeitusių aplinkybių atšauktas planuotas liepos 2 d. ES vyriausiosios įgaliotinės / EK pirmininko pavaduotojos F. Mogherini vizitas į Lietuvą.

Plačiau

2015-06-30
Pritarta V. Valančiaus kandidatūrai į Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjus

Seimas pritarė Virgilijaus Valančiaus kandidatūros siūlymui į Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjus. Tai numatantis Seimo protokolinis nutarimas (projektas Nr. XIIP-3351(2) priimtas bendru sutarimu.

V. Valančius buvo ilgalaikis Lietuvos vyriausiojo teismo teisėjas, Lietuvos teisėjų asociacijos pirmininkas, Tarptautinės teisėjų asociacijos vicepirmininkas. Šiuo metu V. Valančius vadovauja Europos Sąjungos projektui „Parama Ukrainos teisingumo sektoriaus reformoms“ ir dirba Ukrainoje.

Europos Sąjungos Bendrasis Teismas turi kompetenciją nagrinėti fizinių ar juridinių asmenų pareikštus tiesioginius ieškinius dėl Europos Sąjungos institucijų, įstaigų ir organų teisės aktų ir dėl reglamentuojančio pobūdžio teisės aktų arba dėl šių institucijų, įstaigų ar organų neveikimo; valstybių narių pareikštus ieškinius Komisijai; valstybių narių pareikštus ieškinius Tarybai dėl teisės aktų, priimtų valstybės pagalbos, prekybos apsaugos priemonių („dempingo“) srityse, ir dėl teisės aktų, priimtų jai vykdant įgyvendinimo įgaliojimus; ieškinius Bendrijos prekių ženklo srityje; apeliacinius skundus teisės klausimais dėl Europos Sąjungos tarnautojų teismo sprendimų ir pan.

Plačiau

2015-06-30
Seimo Žmogaus teisių komitetas pritaria siūlymui Europos šalims solidarizuotis pabėgėlių klausimais

Birželio 30 dienos posėdyje Seimo Žmogaus teisių komitetas (ŽTK) svarstė Europos Komisijos komunikatą „ES kovos su neteisėtu migrantų gabenimu veiksmų planas (2015-2020 m.)" (toliau – Planas).

Neteisėta migracija jūra, ypač Vidurio ir Rytų Viduržemio jūros maršrutais, smarkiai auga. 2014 m. migrantų buvo apie 225 000 – tai beveik tris kartus daugiau nei 2013 m. Taip pat smarkiai išaugo ir Viduržemio jūra plukdomiems migrantams gresiantys pavojai. Migrantus gabenantys nusikaltėliai juos laiko prekėmis, tokiomis kaip narkotikai ar ginklai. Norint, kad būtų sustabdyta neteisėto migrantų gabenimo veikla, o nusikaltėliai nubausti, siekiama aktyviai bendradarbiauti ES lygmeniu, taip pat su trečiosiomis kilmės ir tranzito šalimis, strateginiais partneriais, tarptautinėmis organizacijomis ir pilietine visuomene. Plane nustatyti konkretūs veiksmai, kuriais turi būti užkertamas kelias neteisėtam migrantų gabenimui, tuo pačiu užtikrinant migrantų žmogaus teisių apsaugą. Planas grindžiamas tarpdisciplininiu požiūriu, jį įgyvendinant dalyvauja vietos, regioninio, nacionalinio ir tarptautinio lygmens instituciniai ir neinstituciniai veikėjai. Jis taikomas visiems neteisėto migrantų gabenimo etapams, tipams ir maršrutams. Plane taip pat numatyta didesnė neteisėto migrantų gabenimo prevencija ir pagalba pažeidžiamiems migrantams.

Plačiau

2015-06-30
Lietuvoje lankysis Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai / Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini

2015 m. liepos 2 d. Lietuvoje lankysis Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai / Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini. 

Pirmą kartą Lietuvoje besilankanti ES vyriausioji įgaliotinė / EK pirmininko pavaduotoja vizito metu aptars ES kaimynystės politikos, Rytų partnerystės, ES santykių su Rusija, situacijos Ukrainoje temas ir kitas užsienio politikos aktualijas. 

Federica Mogherini susitiks su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite, Seimo Pirmininke Loreta Graužiniene, Krašto apsaugos ministru Juozu Oleku, Užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi, Seimo Europos reikalų, Užsienio reikalų, Nacionalinio saugumo ir gynybos reikalų komitetų nariais. ES vyriausioji įgaliotinė / EK pirmininko pavaduotoja – ypatinga viešnia šių metų Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovų metiniame susitikime, kuriame ji sakys kalbą. F. Mogherini taip pat dalyvaus EK atstovybės Lietuvoje organizuojamoje diskusijoje su nevyriausybinių organizacijų atstovais, ekonomikos, užsienio ir saugumo politikos ekspertais.

Plačiau

2015-06-29
„Rail Baltica“ – vienas iš atrinktų transporto projektų, kuriems Komisija šiandien pasiūlė skirti finansavimą

Šiandien Europos Komisija pasiūlė skirti 13,1 mlrd. EUR 276 transporto projektams, atrinktiems pagal pirmuosius Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) kvietimus teikti pasiūlymus, finansuoti. Šios investicijos leis pritraukti papildomų viešojo ir privačiojo sektoriaus investicijų, kurių bendra suma sieks 28,8 mlrd. EUR. EITP kartu su būsimuoju Europos strateginių investicijų fondu atliks ypač svarbų vaidmenį siekiant sumažinti investicijų trūkumą Europoje; šis tikslas yra vienas svarbiausių Komisijos prioritetų. Tai bus naudinga ne tik transporto sektoriui, bet ir visai Europos ekonomikai, nes bus sudarytos palankesnės sąlygos ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui.

Dauguma atrinktų projektų yra susiję su transeuropiniu transporto tinklu (TEN-T).  ES finansinė parama teikiama kaip dotacijos, kuriomis bendrai finansuojama 20–85 proc. konkretaus projekto dalies, atsižvelgiant į to projekto tipą.

Plačiau

2015-06-22
Penkių prezidentų pranešimas dėl Europos ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimo

Šiandien Europos Komisijos Pirmininko Jeano-Claude’o Junckerio, kartu su euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo pirmininku Donaldu Tusku, Euro grupės pirmininku Jeroenu Dijsselbloemu, Europos Centrinio Banko pirmininku Mario Draghi’u  ir Europos Parlamento pirmininku Martinu Schulzu paskelbtame pranešime išdėstyti planai, kaip pagilinti ekonominę ir pinigų sąjungą ir jos kūrimą užbaigti vėliausiai 2025 metais. 

Procesas vyktų šiais vienas paskui kitą einančiais etapais:

  • 1 etapu (2015 m. liepos 1 d. – 2017 m. birželio 30 d.) ES institucijos ir euro zonos valstybės narės remtųsi esamomis priemonėmis ir kuo geriau išnaudotų esamas Sutartis. Iš esmės tai apimtų konkurencingumo ir struktūrinės konvergencijos skatinimą, finansinės sąjungos kūrimo užbaigimą, atsakingos fiskalinės politikos nacionaliniu ir euro zonos lygmenimis vykdymą bei išlaikymą ir demokratinio atskaitingumo didinimą;
  • 2 etapu būtų sutarta dėl papildomų priemonių siekiant baigti kurti ekonominės ir pinigų sąjungos ekonominę ir institucinę struktūrą. Šiame etape konvergencijos procesas būtų sustiprintas, nustatant įvairius bendrai sutartus konvergencijos kriterijus, kuriems galėtų būti suteiktas teisinis pobūdis.
  • Galutinio etapo (vėliausiai iki 2025 m.) pabaigoje tvirta ir tikra ekonominė ir pinigų sąjunga taptų stabilumo ir gerovės erdve visų bendrą valiutą naudojančių ES valstybių narių piliečiams, prie kurios, jei būtų pasirengusios, galėtų prisijungti ir kitos ES valstybės narės. 

Siekdama parengti perėjimą nuo 1 prie 2 etapo Komisija 2017 m. pavasarį pateiks baltąją knygą, kurioje bus įvertinta 1 etapu padaryta pažanga ir išdėstyti tolesni reikiami veiksmai, įskaitant teisinio pobūdžio priemones, siekiant 2 etapu sukurti ekonominę ir pinigų sąjungą.

Plačiau

2015-06-17
Seime lankosi Ukrainos parlamento darbuotojai

Šiandien Seimo Europos informacijos biure su Ukrainos parlamento darbuotojais susitinka Seimo Komunikacijos departamento direktorė Loreta Raulinaitytė, Seimo Europos informacijos biuro patarėja Dalia Bankauskaitė ir Seimo Etikos ir procedūrų komisijos atstovai.

Susitikimuose Ukrainos parlamento darbuotojams bus pristatyta tarpparlamentinio bendradarbiavimo Europos Sąjungoje svarba, komunikacija ir strategija, įgyvendinant Europos Sąjungos asociacijos sutartį, Seimo Etikos ir procedūrų komisijos veiklos kryptys.

Plačiau

2015-06-17
Seimo Europos informacijos biure vyko susitikimas su Ukrainos studentais

Birželio 17 d. Seimo Europos informacijos biure lankėsi Ukrainos studentai,  Europietiškos mokyklos projekto „Lietuva – sėkmingo pasirinkimo istorija“ dalyviai. Studentai atstovauja Ukrainos Charkovo nacionaliniam Vasilio Karazino universitetui ir Nacionaliniam aviacijos universitetui.

Seimo Komunikacijos departamento direktorė Loreta Raulinaitytė su Ukrainos studentais pasidalino Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai Parlamentinio matmens sėkmingo organizavimo patirtimi ir aptarė tarpparlamentinio bendradarbiavimo Europos Sąjungoje svarbą.

Plačiau

2015-06-17
Seime vyks mokymai Ukrainos parlamento darbuotojams

Birželio 17–19 dienomis Lietuvoje lankysis Ukrainos Aukščiausiosios Rados narių padėjėjai. Svečiai susipažins su Seimo veikla ir struktūra, Europos reikalų, Užsienio reikalų, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetų, Etikos ir procedūrų bei Antikorupcijos komisijų darbu. Susitikimuose Ukrainos parlamento tarnautojams bus pristatyta komunikacija ir strategija įgyvendinant Europos Sąjungos asociacijos sutartį, Seimo Europos informacijos biuro veikla, bus kalbama apie tarpparlamentinio bendradarbiavimo Europos Sąjungoje svarbą, kovos su korupcija efektyvumą, viešojo sektoriaus ir ekonomines reformas, valdžios decentralizaciją ir regioninę plėtrą.

Plačiau

2015-06-16
Lietuvoje lankysis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis

2015 m.  birželio 16 d. Lietuvoje lankysis už eurą ir socialinį dialogą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis. EK Pirmininko pavaduotojas susitiks su Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi, LR Finansų ministru Rimantu Šadžiumi ir Lietuvos banko valdybos pirmininku Vitu Vasiliausku ir aptars gegužės 13 d. paskelbtas Europos semestro rekomendacijas Lietuvai ir kitus aktualius klausimus.

 V. Dombrovskis taip pat dalyvaus ir sakys sveikinimo kalbą  konferencijoje „Kaip užtikrinti ekonominę sėkmę po euro įvedimo“. Numatytas vienas susitikimas su žiniasklaida: - EK pirmininko pavaduotojo Valdžio Dombrovskio ir Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus susitikimas su žiniasklaidos atstovais, kuris vyks š.m. birželio 16 d. 12:15 val. LR Vyriausybėje, (Gedimino pr. 11, Vilnius).

Plačiau

2015-06-15
Konferencijoje Seime bus apžvelgta žmogaus teisių situacija Lietuvoje ir Europoje

Birželio 17 d., trečiadienį, 12.30 val. Spaudos konferencijų salėje (Seimo II rūmai) Seimo Žmogaus teisių komitetas kartu su Žmogaus teisių stebėjimo institutu rengia konferenciją „Žmogaus teisės Lietuvoje 2013–2014: apžvalga“

Konferencijoje bus pristatyta 2015 m. birželio mėnesį išleidžiama jau tradicine tapusi „Žmogaus teisių apžvalga“. Apžvalgą parengė Žmogaus teisių stebėjimo institutas. Apžvalgoje įvairių sričių ekspertai analizuoja aktualiausius žmogaus teisių iššūkius Lietuvoje 2013–2014 metais bei pateikia rekomendacijas, kaip spręsti šias problemas pagal pažangiausius tarptautinius žmogaus teisių standartus.

Apžvalgos pristatymo metu bus išskirti šiuo metu aktualiausi žmogaus teisių klausimai: bus kalbama apie iššūkius žmogaus teisėms pasikeitus saugumo situacijai Lietuvoje ir Europoje, prieglobsčio prašytojų situaciją Lietuvoje bei Vidaus reikalų ministerijos inicijuotą Migracijos departamento uždarymą, kūdikių ir vaikų globos reformą, vaikų socializacijos centrus, prekybos žmonėmis nusikaltimą ir šio nusikaltimo aukų teisių apsaugą, asmens duomenų apsaugą bei laikino sulaikymo ir suėmimo taikymo praktikas Lietuvoje. Partneriai iš Islandijos pasisakys apie žmogaus teisių švietimo svarbą kuriant stiprią pilietinę visuomenę ir pažangią valstybę.

Plačiau

2015-06-15
Seime – tarptautinė konferencija „Atsinaujinančios energetikos galimybės Lietuvoje ir Europoje“

Birželio 15 d., pirmadienį, Konstitucijos salėje Europos  Parlamento nario Bronio Ropės iniciatyva rengiama tarptautinė konfe­rencija „Atsinaujinančios energetikos galimybės Lietuvoje ir Europoje“. Pradžia – 9.30 val. Konferencijos tikslas – aptarti galimybes ir sėkmės istorijas, kaip gali būti užtikrinama energetinė nepriklausomybė taupant energiją, plėtojant alternatyvią energetiką, įtraukiant piliečius į jiems svarbių klausimų sprendimą. Pranešimus skaitys energetikos ministras Rokas Masiulis, Europos Parlamento nariai, Lietuvos energetikos ekspertai.

Plačiau

2015-06-11
Pristatytas Ukrainos televizijos kanalas „Ukraine Today“
Birželio 11 d., ketvirtadienį, 14 val. Seimo Europos informacijos biure (Seimo III rūmai, Gedimino pr. 53, Vilnius) Ukrainos ambasados prašymu vyko naujo Ukrainos televizijos kanalo „Ukraine Today“, kuris bus pradėtas transliuoti Lietuvoje, pristatymas. Renginio dalyvius pasveikino Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Benediktas Juodka ir Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Emanuelis Zingeris.

Renginyje kanalą pristatė generalinė direktorė Tatjana Pušnova. Taip pat pristatyme dalyvavo Ukrainos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Valerijus Žovtenka, Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos prezidentė Vaiva Žukienė.

 „Ukraine Today“, kurio tikslas – nuomonių ir informacijos sklaidos laisvė, informuojant pasaulį apie padėtį Rytų Europoje, darbą pradėjo 2014 m. vasarą ir jau metus transliuoja žinias anglų kalba visą parą. Televizijoje, kurios studija yra įsikūrusi Kijeve, dirba profesionalai iš Ukrainos, Didžiosios Britanijos, Amerikos ir Kanados.

Šio kanalo iniciatyva buvo įkurta Tarptautinė patarėjų taryba (International Supervisory Council), kurią sudaro patyrę užsienio žiniasklaidos atstovai. Tarybos, tikslas – patarti kanalui „Ukraine Today“, sprendžiant informacijos sklaidos klausimus.

Plačiau

2015-06-11
Žmogaus teisių komitetas nagrinėjo vis aktualesniais tampančius imigracijos klausimus

Birželio 10 d. posėdyje Seimo Žmogaus teisių komitetas išklausė Valstybės kontrolės išankstinio tyrimo „Imigracijos procesų valdymas“ ataskaitą, svarstė klausimą „Dėl Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pertvarkos“ bei apsvarstė Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Komisijos komunikato „Europos migracijos darbotvarkė“.

Kilus itin sudėtingai situacijai priimant užsieniečių srautus iš neramumų ir karo draskomų šalių Viduržemio jūros regione, taip pat aštrėjant situacijai Ukrainoje, imigracijos klausimai reikalauja neatidėliotinų bendrų sprendimų visoje Europoje. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad apsauga nuo kankinimų ir nežmoniško elgesio – prigimtinė žmogaus teisė, todėl demokratinės valstybės tarptautiniais susitarimais yra įsipareigojusios garantuoti, kad pabėgėliai, kuriems gresia pavojus gyvybei, kankinimai ar persekiojimas kilmės šalyje, nebūtų išsiunčiami atgal į grėsmę keliančią kilmės šalį – juos privalu priimti žmogaus orumo nežeminančiomis sąlygomis.

Taigi ir Lietuvos Respublikos imigracijos politika yra saistoma narystės Europos Sąjungoje ir kitų tarptautinių įsipareigojimų. Svarbu, kad imigracijos politika būtų vykdoma koordinuotai, optimaliai išnaudojant imigracijos procesams numatytas lėšas bei vadovaujantis žmogaus teisių užtikrinimo principais.

Plačiau

2015-06-11
Seimas priėmė europines Baudžiamojo kodekso pataisas

Seimas, 98 parlamentarams balsavus už, nė vienam nebuvus prieš ir vienam susilaikius, priėmė europines Baudžiamojo kodekso pataisas (projektas Nr. XIIP-2617(2).

Atsižvelgiant į Direktyvos 2013/40/ES 9 straipsnio reikalavimus, sugriežtinta baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą poveikį elektroniniams duomenims ir neteisėtą poveikį informacinei sistemai, kai tokia veika padaroma dešimties ar daugiau informacinių sistemų elektroniniams duomenims arba pasinaudojant svetimais asmens duomenimis, arba ja padaroma didelės žalos.

Plačiau

2015-06-11
Europos reikalų komitetas svarstė Europos Komisijos pasiūlytą Europos migracijos darbotvarkę

Birželio 10 d. Seimo Europos reikalų komitetas svarstė Europos Komisijos pasiūlytą Europos migracijos darbotvarkę ir klausimą dėl Lietuvoje prieglobsčio prašančių asmenų ir perkeliamų asmenų iš trečiųjų šalių.

Priimdamas sprendimą, komitetas atsižvelgė į penkių Seimo komitetų išvadas – į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto, Teisės ir teisėtvarkos komiteto, Socialinių reikalų ir darbo komiteto, Užsienio reikalų komiteto bei Žmogaus teisių komiteto.

Europos reikalų komitetas vertina neteisėtą migraciją per Europos Sąjungos sienas kaip vieną esminių iššūkių ES politikai ir valstybėms narėms. Padėtis ES pietuose, susidariusi dėl neteisėtos masinės migracijos iš konfliktų zonų, yra sudėtinga ir reikalauja neatidėliotino sprendimo.

Plačiau

2015-06-10
Seime bus pristatytas televizijos kanalas „Ukraine Today“
Birželio 11 d., ketvirtadienį, 14 val. Seimo Europos informacijos biure (Seimo III rūmai, Gedimino pr. 53, Vilnius) Ukrainos ambasados prašymu vyks naujo Ukrainos televizijos kanalo „Ukraine Today“, kuris bus pradėtas transliuoti Lietuvoje, pristatymas. Renginio dalyvius pasveikins Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Benediktas Juodka ir Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Emanuelis Zingeris.

Renginyje kanalą pristatys generalinė direktorė Tatjana Pušnova. Taip pat dalyvaus Ukrainos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Valerijus Žovtenka, Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos prezidentė Vaiva Žukienė.

 „Ukraine Today“, kurio tikslas – nuomonių ir informacijos sklaidos laisvė, informuojant pasaulį apie padėtį Rytų Europoje, darbą pradėjo 2014 m. vasarą ir jau metus transliuoja žinias anglų kalba visą parą. Televizijoje, kurios studija yra įsikūrusi Kijeve, dirba profesionalai iš Ukrainos, Didžiosios Britanijos, Amerikos ir Kanados.

Šio kanalo iniciatyva buvo įkurta Tarptautinė patarėjų taryba (International Supervisory Council), kurią sudaro patyrę užsienio žiniasklaidos atstovai. Tarybos, tikslas – patarti kanalui „Ukraine Today“, sprendžiant informacijos sklaidos klausimus.

Plačiau

2015-06-08
Seime bus pristatyta ataskaita apie Europos aplinkos būklę

Birželio 10 d., trečiadienį,  9 val. Seimo Konstitucijos salėje vyks Europos aplinkos agentūros ataskaitos apie Europos aplinkos būklę pristatymas, kurį organizuoja Seimo Aplinkos apsaugos komitetas kartu su Aplinkos ministerija ir Aplinkos apsaugos agentūra.

Leidinį pristatys ir savo įžvalgomis dėl Europos dabartinės būklės, jos vertinimo ir valdymo svarbos bei artimiausių aplinkos politikos perspektyvų pasidalys Europos aplinkos agentūros vykdomasis direktorius prof. Hansas Broininksas (Hans Bruyninckx), aplinkos būklės valdymo rezultatus, iššūkius ir priemones Lietuvoje aptars Aplinkos ministerijos bei kitų aplinkosaugos ir mokslo institucijų atstovai.

Renginyje dalyvaus aplinkosaugos politikos formavimo ir įgyvendinimo institucijų, verslo, mokslo bei nevyriausybinių organizacijų, visuomenės informavimo priemonių atstovai.

Plačiau

2015-06-08
Birželio mėnesio Europos Parlamento sesijos programa

Trumpai pristatome birželio 8-11 dienomis Strasbūre vyksiančios Europos Parlamento plenarinės sesijos pagrindinius klausimus. Tarp jų - santykiai su Rusija, JAV ir ES prekybos sutartis, FIFA skandalas, energetikos strategija ir kiti klausimai. Visą informaciją galima taip pat rasti http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/plenary

ES ir JAV derybos dėl laisvos prekybos – trečiadienio rytą EP nariai aptars, o 13 val. Lietuvos laiku balsuos dėl rekomendacijų Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo deryboms. 

Akcininkų teisė spręsti dėl direktorių atlyginimo – antradienį EP nariai aptars ir balsuos dėl naujų taisyklių, kurios suteiktų akcininkams daugiau galių nustatyti bendrovių direktorių atlyginimų tvarką. Tikėtina, kad bus balsuojama dėl pataisų, o galutinis balsavimas atidėtas iki tol, kol derybininkai suderins galutinį tekstą.

G.Landsbergio pranešimas dėl ES ir Rusijos santykių – trečiadienį 16 val. Lietuvos laiku europarlamentarai aptars ES ir Rusijos santykius, įskaitant neseniai paskelbtą Rusijos "juodąjį sąrašą". Ketvirtadienį 13 val. jie balsuos dėl G.Landsbergio parengto pranešimo. Su jo projektu galite susipažinti pasirinkę šią nuorodą: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0162+0+DOC+XML+V0//LT

Lyčių lygybės strategija – pirmadienio vakarą EP nariai aptars, o antradienį balsuos dėl rezoliucijos dėl naujosios Europos moterų teisių ir lyčių lygybės strategijos. 

A.Saudargo pranešimas dėl Europos energetinio saugumo – antradienį 16 val. EP nariai aptars, o trečiadienį 13 val. balsuos dėl  A. Saudargo parengto rezoliucijos projekto dėl Europos energetinio saugumo. Dėl jo bus balsuojama trečiadienį. Su rezoliucijos projektu galite susipažinti pasirinkę šią nuorodą http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0164+0+DOC+XML+V0//LT

Plačiau

2015-06-08
Pasirašytas Europos Komisijos ir Baltijos regiono valstybių susitarimo memorandumas dėl platesnio Baltijos energijos rinkos jungčių plano įgyvendinimo

Šiandien Europos Komisija ir Lietuva bei kitos Baltijos regiono valstybės (Estija, Latvija, Lenkija, Suomija, Švedija, Vokietija ir Norvegija (Danija pasirašys dokumentą vėliau) pasirašė susitarimo memorandumą, kuriuo remdamosi atnaujins ir aktyviau įgyvendins Baltijos energijos rinkos jungčių planą.

Siekdamos pašalinti Baltijos jūros regiono energetinę atskirtį ir jį visiškai integruoti į ES energetikos rinkas, valstybės nutarė išplėsti plano įgyvendinimą ir prie dabartinių bendradarbiavimo sričių (energijos vidaus rinka, jungtys ir elektros energijos gamyba) pridėti naujų, pavyzdžiui, efektyvų energijos vartojimą, atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir tiekimo saugumą.

Regioninis kaimyninių valstybių bendradarbiavimas Europos Sąjungos struktūrose yra vienas iš svarbiausių energetikos sąjungos sudedamųjų elementų. Jis ypač būtinas siekiant užtikrinti nuolatinį įperkamos energijos tiekimą vartotojams. Regionų bendradarbiavimas padės integruoti visos Europos Sąjungos rinką ir energetikos sistemoje visapusiškai naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius.

Plačiau

2015-06-08
G 7 aukščiausiojo lygio susitikimas Vokietijoje

2015m. birželio 7–8 d. Vokietijoje įvyks G7 valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimas. Aukščiausiojo lygio susitikime daugiausia dėmesio bus skirta pasaulio ekonomikai, taip pat svarbiausiems užsienio, saugumo ir vystymosi politikos klausimams. Aukščiausiojo lygio susitikime ES atstovaus Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Donaldas Tuskas ir Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris.

G7 vadovai patvirtins savo įsipareigojimą vykdyti bendrą užsienio ir saugumo politiką. Ekonomikos srityje vadovai aptars:pasaulio ekonomikos augimo rėmimo ir palankesnių sąlygų jam sudarymo priemones, prekybos klausimus, be kita ko, šiuo metu vykstančias aktyvias ir plataus užmojo G7 narių derybas.

Jie taip pat aptars klimato kaitos ir energetinio saugumo temas, taip pat laikotarpio po 2015m. vystymosi darbotvarkę.

Be to, antrąją aukščiausiojo lygio susitikimo dieną G7 vadovai susitiks su Afrikos šalių valstybių ir vyriausybių vadovais, kad aptartų: kaip remti Afrikos šalių pastangas vykdyti reformas, taikos ir saugumo šiame žemyne stiprinimą, ekonomikos augimą ir darnų vystymąsi Afrikoje.Vokietijoje įvyksiantis aukščiausiojo lygio susitikimas vyks po 2014m. birželiomėn. Briuselyje įvykusio pirmojo per 16metų G7 aukščiausiojo lygio susitikimo.

Plačiau

 
Archyvas
 
 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Liepa
    2015     
 

 

 

 

 

   

 

 

 

{Europa go}