2015 m. gegužės 30 d.
Naujienos
Apie biurą
ES reikalų svarstymas Seime
Europos Parlamento nariai iš Lietuvos
Bendra informacija apie ES
Euras Lietuvoje
Europos Sąjungos institucijos
Aktualūs dokumentai
Klauskite - atsakome
Skaitykla
Seimo EIB renginiai
Europos Savaitė Seime
Seimo Europos klubas
Pirmininkavimas ES Tarybai
IPEX ir Seimas
Svečių knyga

 

Dirbame
Pirmadienis - Ketvirtadienis:
8.00 val. – 17.00 val.
Penktadienis:
8.00 val. - 15.45 val.
 

 

Seimo Europos 
informacijos biuras

Gedimino pr. 53
(3-ieji Seimo rūmai)
Vilnius-2, LT-01109

Tel. +370-5-239-60-00
Fax. +370-5-239-65-95
E-mail:
eib@lrs.lt

Prisijungimo vardas: 

Slaptažodis: 
Prisiminti
Naujienos

2015-05-29
Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos parlamentų narių asamblėja priėmė deklaraciją

Gegužės 28–29 dienomis Seime posėdžiavusi Lietuvos Respublikos Seimo, Lenkijos Respublikos Seimo bei Senato ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados narių asamblėja bendru sutarimu priėmė deklaraciją, kurioje aptariami šalių saugumo, gynybos ir bendradarbiavimo klausimai. Daugiausia dėmesio dokumente skiriama Ukrainai, šalies perspektyvoms.

Dokumente pabrėžiama, kad Asamblėja susirinko Vilniuje po 2014 m. spalio 25 d. Ukrainoje įvykusių laisvų, demokratiškų, tarptautinės bendruomenės pripažintų Aukščiausiosios Rados rinkimų. Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad glaudesnis regioninis bendromis vertybėmis grindžiamas bendradarbiavimas skatina taiką ir gerovę regione ir nėra prieš nieką nukreiptas.

Plačiau

2015-05-28
Europos informacijos biure vyks diskusija, nagrinėsianti suskystintų gamtinių dujų ir energetikos saugumą Europos ir Baltijos regione

Gegužės 29 d., penktadienį, 11 val. Europos informacijos biure (Seimo III rūmai) įvyks antroji „Energy Dialogue at Seimas“ konferencija. „Energy Dialogue at Seimas“ – tai diskusijų renginių ciklas, kuriame savo įžvalgomis ir idėjomis dalinasi energetikos sričių profesionalai iš Lietuvos ir kitų pasaulio šalių. Pirmosios konferencijos metu, kuri vyko šių metų kovą, dalyviai aptarė bendros Europos Sąjungos energijos rinką – jos reikšmę Europai, Lietuvai ir Baltijos regionui. Antrosios konferencijos tema – „Suskystintos gamtinės dujos ir energetinis saugumas: Europos ir Baltijos regiono padėtis ir perspektyvos“.

Renginį įžangine kalba pradės Seimo Energetikos komisijos pirmininkas Ričardas Sargūnas. Savo patirtimi šia tema pasidalins ir pranešimus skaitys JAV, Lietuvos ir Europos Komisijos atstovai. „Energy Transportation Group“ (JAV) generalinis direktorius Kimbal Chen, pristatys JAV suskystintų gamtinių dujų (SGD) strategiją, aptars pasaulinę SGD rinką jos galimybes ir rizikas. Įmonės LITGAS generalinis direktorius Dominykas Tučkus pristatys Lietuvos SGD strategiją, ateities perspektyvas ir plėtrą. Tuo tarpu Europos Komisijos atstovė Monika Zsigri aptars SGD kaip tiekimo saugumo ir patikimumo užtikrinimo instrumento klausimus.

Diskusijų forumas „Energy Dialogue at Seimas“ – tai neeilinė galimybė konstruktyviam pokalbiui apie energetiką. Pagrindinė diskusijų ciklo užduotis – skatinti supratimą apie Europos Sąjungos energijos rinką, didinti bendradarbiavimą tarp valstybinių ir privačių energetikos sektoriaus subjektų.

Plačiau

2015-05-28
Darbą pradėjo Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos parlamentų narių asamblėja

Šiandien, gegužės 28 d., Konstitucijos salėje (Seimo I r.) darbą pradėjo Lietuvos Respublikos Seimo, Lenkijos Respublikos Seimo bei Senato ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados narių asamblėja.

Antrą kartą Lietuvoje rengiamai Asamblėjos sesijai pirmininkaujanti Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė primena, kad 2008 m. Kijeve vykusioje pirmojoje Asamblėjos sesijoje buvo išreikšta politinė valia plėtoti bendra istorine patirtimi, kultūrine tapatybe ir europinėmis vertybėmis grindžiamus Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos geros kaimynystės santykius. Parlamento vadovės įsitikinimu, Asamblėjos veikloje dalyvaujančių valstybių santykiai įgavo strateginės partnerystės pobūdį ir prisideda prie spartesnės demokratijos ir stabilumo plėtros regione. L. Graužinienė pabrėžia, kad siekiant bendrų tikslų būtina aktyviau išnaudoti turimas parlamentinio darbo galimybes, stiprinti trijų šalių bendradarbiavimą tarptautinėse parlamentinėse organizacijose, gerinti Asamblėjos darbo kokybę.

Šiandien įvykusiame sesijos atidaryme buvo aptarti Asamblėjos darbai ir dabartiniai jos tikslai. Renginio dalyvius pasveikino ir kalbas sakė Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, Lenkijos Respublikos Senato Pirmininkas Bogdanas Borusevičius (Bogdan Borusewicz), Ukrainos Aukščiausiosios Rados Pirmininkas Volodymyras Groismanas, pirmosios Seimo delegacijos asamblėjoje pirmininkas, buvęs parlamento vadovas Česlovas Juršėnas.

Plačiau

2015-05-28
EK ragina Lietuvą įgyvendinti ES bankų gaivinimo ir pertvarkymo taisykles

Europos Komisija paprašė Lietuvos ir dar 10 valstybių (Bulgarijos, Čekijos, Italijos, Lenkijos, Liuksemburgo, Maltos, Nyderlandų, Prancūzijos, Rumunijos ir Švedijos) visiškai įgyvendinti Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvą. Ši direktyva yra ES bankų sąjungos, sukurtos siekiant padidinti finansų sektoriaus patikimumą ir saugumą po finansų krizės, pagrindas.

Direktyvoje nustatytos taisyklės suteikia nacionalinėms valdžios institucijoms būtinų priemonių ir įgaliojimų mažinti ir valdyti bankų ar didelių investicinių įmonių finansinius sunkumus ir žlugimo atvejus visose ES valstybėse narėse. Taip siekiama užtikrinti, kad ties nemokumo riba atsidūrusius bankus būtų galima pertvarkyti ir žlungančių bankų nereikėtų gelbėti mokesčių mokėtojų lėšomis siekiant išsaugoti finansinį stabilumą. Taisyklėse numatyta, kad, naudojant gelbėjimo privačiomis lėšomis mechanizmą, dalį išlaidų sumokėtų bankų akcininkai ir kreditoriai.

Plačiau

2015-05-28
ES stiprinama keliautojų apsauga

Šiandien į Konkurencingumo tarybą susirinkę ES ministrai pasiekė politinį susitarimą dėl Europos Komisijos pasiūlytų taisyklių, kurios suderins kelionės paslaugų paketų pirkėjų apsaugą su skaitmeninio amžiaus realijomis. Pagal naująsias taisykles 1990 m. priimta Kelionės paslaugų paketų direktyva bus taikoma ne tik įprastiems kelionės paslaugų paketams, bet ir bus apsaugoti 120 mln. vartotojų, kurie užsisako kitokias suderintas kelionės paslaugas, pvz., internetu patys užsisako lėktuvo skrydį ir viešbutį arba automobilio nuomą.

Plačiau

2015-05-27
2016 m. ES biudžeto projektas: dėmesys darbo vietų kūrimui, ekonomikos augimui, migracijai ir pasaulinio masto veiksmams

Šiandien Komisija pateikė 2016 m. ES biudžeto projektą, kuriame mokėjimų asignavimai sudaro 143,5 mlrd. EUR. Pinigai bus skirti inovacijoms skatinti, darbo vietoms kurti, valstybių narių ir regionų konvergencijai didinti, migracijos problemai efektyviau spręsti ir ES kaip pasaulinio masto veikėjos vaidmeniui toliau stiprinti.

94 % ES biudžeto skiriama projektams valstybėse narėse finansuoti. Pavyzdžiui, Lietuvoje projektui „Dujotiekio Jurbarkas–Klaipėda statyba“ ES Europos regioninės plėtros fondas iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio veiksmų programos „Ekonomikos augimas“ lėšų skyrė 22 318 500 EUR. Nutiesus apie 138 km ilgio dujotiekį Jurbarkas–Klaipėda, bus užtikrintas patikimas ir saugus gamtinių dujų tiekimas. Šis projektas suteikia galimybę prie dujų tinklo prijungti 56 000 gyventojų ir daugiau nei 280 įmonių. Ši investicija turėtų generuoti platesnio pobūdžio ekonominę naudą, taip pat turėtų padėti sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, skatindama vartotojus pereiti nuo mazuto prie gamtinių dujų.

ES biudžetas sudaro apie 1% ES BVP, tačiau dėl orientacijos į rezultatus jo poveikis yra didesnis. Pavyzdžiui dėl sanglaudos politikos poveikio 2007–2013 m. BVP vidutiniškai ūgteli 1,8 % per metus Lietuvoje (Latvijoje – 2,1 %, Lenkijoje - 1,7 %).

Plačiau

2015-05-27
Pateikti Europos Komisijos siūlymai Europos Migracijos darbotvarkei įgyvendinti

Atsižvelgiant į gegužės 13 d. priimtą Europos Migracijos Darbotvarkę, šiandien Europos Komisija pasiūlė konkrečius veiksmus migracijos problemoms spręsti: 

Laikino paskirstymo mechanizmas. Tai skubaus reagavimo į susiklosčiusią padėtį mechanizmas, skirtas padėti Italijai ir Graikijai. Jis bus taikomas Sirijos ir Eritrėjos piliečiams, kuriems reikia tarptautinės apsaugos ir kurie atvyko į Italiją arba Graikiją po 2015 m. balandžio 15 d. arba atvyks pradėjus taikyti šį mechanizmą. Iš Italijos ir Graikijos į kitas ES valstybes nares per ateinančius 2 metus, remiantis objektyviais paskirstymo kriterijais, kurie atspindi valstybės narės galimybes priimti ir integruoti migrantus, siūloma perkelti iš viso 40 000 asmenų, t. y. maždaug 40 % visų prieglobsčio prašytojų, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos ir kurie atvyko į šias šalis 2014 m. Valstybėms narėms bus skirta po 6 000 eurų už kiekvieną į jų teritoriją perkeltą asmenį. Siūloma Lietuvai nagrinėti 302 prašymus iš Italijos ir 201 iš Graikijos. Sprendimą dėl šio mechanizmo taikymo turi priimti Taryba kvalifikuota balsų dauguma, pasikonsultavusi su Parlamentu.

Plačiau

2015-05-27
Europos informacijos biure pristatytas dokumentinis filmas „Pavogtas pavasaris“

Ukrainos ambasada Lietuvoje ir Krymo totorių bendruomenė Lietuvoje Seimo Europos informacijos biure pristatė dokumentinį filmą „Pavogtas pavasaris“, skirtą 1944 m. Krymo totorių deportacijai. Filmo pristatymo metu pasisakė Ukrainos ambasadorius Lietuvoje Valerijus Žovtenka ir Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas Adas Jakubauskas. Renginio metu koncertavo Lietuvos totorių kultūros centro vaikų ansamblis „Ilsu“ („Tėvynė“).

Plačiau

2015-05-27
ES ir Šveicarija pasirašė istorinį susitarimą dėl mokesčių skaidrumo

Šiandien ES ir Šveicarija pasirašė istorinį susitarimą dėl mokesčių skaidrumo, kuris padės kovoti su mokesčių slėpimu. Abi susitarimo šalys nuo 2018 m. automatiškai keisis informacija apie savo gyventojų finansines sąskaitas. Todėl Šveicarijos bankai nebegalės saugoti ES gyventojų banko paslapčių, o slepiantys mokesčius nebegalės slėpti nedeklaruotų pajamų Šveicarijos bankų sąskaitose.

Pagal naująjį susitarimą Šveicarija ES valstybėms narėms kasmet praneš jų gyventojų, turinčių sąskaitas Šveicarijoje, pavardes, adresus, mokesčių mokėtojo kodus, gimimo datas ir kitą finansinę bei sąskaitų balanso informaciją. Tai ne tik pagerins valstybių narių galimybes atsekti mokesčius slepiančius asmenis, bet ir turėtų atgrasinti nuo pajamų bei turto slėpimo užsienyje siekiant išvengti mokesčių.

Plačiau

2015-05-26
Europos Komisija pateiks pasiūlymus dėl Europos migracijos darbotvarkės įgyvendinimo

Gegužės 13 d. Europos Komisija priėmė Europos migracijos darbotvarkę. Joje pateiktos priemonės, kuriomis siekiama efektyviau valdyti migracijos srautus. Migracijos darbotvarkėje numatyta, kad iki gegužės pabaigos Komisija pateiks pasiūlymus dėl laikinųjų priemonių, reikalingų siekiant išspręsti nepaprastąją padėtį, susidariusią dėl trečiųjų šalių piliečių antplūdžio, kad būtų užtikrintas teisingas ir subalansuotas visų valstybių narių dalyvavimas. Taip pat Komisija pateiks pasiūlymus ir dėl kitų priemonių, skirtų Europos migracijos darbotvarkės įgyvendinimui.

Rytoj, t.y. gegužės 27 d. 13.30 val. Lietuvos laiku (laikas gali keistis) Europos Komisijos siūlymus dėl Europos migracijos darbotvarkės įgyvendinimo spaudos konferencijoje pristatys už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas EK narys Dimitris Avramopoulous.

Kviečiame šią spaudos konferenciją stebėti Europe by Satellite (EbS) kanalu. Transliacijos adresas internete: www.ec.europa.eu/ebs

Plačiau

2015-05-25
Paaiškėjo, kas tapo geriausiais Europos Sąjungos žinovais

Gegužės 22 d. Europos namuose vykusiame Europos egzamino finale varžėsi 75 dalyviai, parodę geriausias žinias apie Europos Sąjungą ankstesniuose egzamino etapuose, kuriuose iš viso dalyvavo 25 000 dalyvių.  Šiandien paaiškėjo geriausiai Europos Sąjungos žinovai tarp mokinių, mokytojų, organizacijų atstovų ir internautų.

Egzamino dalyvius pasveikino LR Finansų ministras Rimantas Šadžius, Lietuvos Banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovė dr. Natalija Kazlauskienė, Jaunimo Europos komandos nariai.

Europos egzamino finalo metu dalyviai atsakinėjo į klausimus apie ES veikimą, aktualijas, euro zoną, geografiją, ekonomiką, vystomąjį bendradarbiavimą. Buvo pateikta 20 klausimų, į kuriuos atsakius buvo galima surinkti 23 taškus.

Laimėtojai apdovanoti organizatorių ir partnerių įsteigtais prizais – pažintinėmis kelionėmis į ES institucijas Briuselyje, proginėmis 5 EUR monetomis, įvairiomis knygomis ir filmais. Internautų grupės laimėtojas laimėjo planšetinį kompiuterį.

Plačiau

2015-05-22
TTK organizuotoje diskusijoje skambėjo prieštaringi pasiūlymo dėl Europos prokuratūros įsteigimo vertinimai

2015 m. gegužės 22 d. Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas kartu su Seimo Europos informacijos biuru surengė tradicija tapusią „Europos savaitės Seime“ diskusiją. Šių metų tema – „Europos prokuratūra: konstituciniai aspektai, veiklos teisiniai pagrindai ir perspektyvos“. Diskusijoje įžanginį žodį tarė Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas, pranešimus pristatė teisingumo viceministras Paulius Griciūnas, Generalinės prokuratūros atstovas Tomas Krušna, Lietuvos teisės instituto mokslininkas dr. Justas Namavičius, Mykolo Romerio universiteto docentas dr. Andrius Nevera.

Pradėdamas diskusiją komiteto pirmininkas J. Sabatauskas priminė, kad Teisės ir teisėtvarkos komitetas du kartus svarstė Europos Komisijos pasiūlymą dėl Europos prokuratūros įsteigimo ir išreiškė savo pritarimą Europos prokuratūros idėjai bei Europos Komisijos (EK) iniciatyvai sustiprinti kovą su nusikalstamomis veikomis, pažeidžiančiomis Europos Sąjungos (ES) finansinius interesus. Tačiau kartu komitetas atkreipė dėmesį į numatomą šio pasiūlymo esminį poveikį nacionalinei konstitucinei, baudžiamajai bei baudžiamojo proceso teisei, pažymėdamas, kad pasiūlymo inkorporavimas į nacionalinę teisinę sistemą bus daug pakeitimų nacionalinėje teisėje reikalaujantis procesas, o siūlomas Europos prokuratūros modelis galimai suponuoja koliziją su Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straipsnio nuostatomis, todėl būtina siekti, kad derybų metu pasiūlymo tekstas būtų pakoreguotas taip, kad jis būtų neutralus visų valstybių narių konstitucijų ir teisinių sistemų atžvilgiu.

Plačiau

2015-05-22
Europos reikalų komitete pristatytos Europos Komisijos rekomendacijos Lietuvai

Gegužės 22 d. Europos reikalų komitete Europos Komisijos narys Vytenis Povilas Andriukaitis pristatė 2015 m. Lietuvai pateiktas Europos Komisijos rekomendacijas dėl ekonomikos stiprinimo.

Kiekvienais metais Europos Komisija pateikia kiekvienai ES valstybei narei skirtas rekomendacijas, kurios turėtų būti įgyvendintos per artimiausius 12–18 mėnesių. Lietuvai rekomenduojama: 2015 m. vengti nuokrypio nuo vidutinio laikotarpio tikslo ir užtikrinti, kad 2016 m. nuokrypis neviršytų leidžiamos ribos, susijusios su sistemine pensijų reforma. Išplėsti mokesčių bazę ir pagerinti mokestinių prievolių vykdymą; Spręsti darbingo amžiaus gyventojų mažėjimo problemą didinant švietimo sistemos suteikiamų įgūdžių atitiktį darbo rinkos poreikiams, gerinant su pagrindiniais gebėjimais susijusius rezultatus ir sveikatos priežiūros sistemos rezultatus; sumažinti didelį mokesčių pleištą mažas pajamas gaunantiems asmenims, perkeliant mokesčių naštą kitiems šaltiniams, kurių apmokestinimas mažiau kenkia ekonomikos augimui;

Plačiau

2015-05-21
Europos informacijos biure vyko diskusija „Europos prokuratūra: konstituciniai aspektai, veiklos teisiniai pagrindai ir perspektyvos“

Gegužės 22 d., penktadienį, 10 val. Seimo Teisės ir teisėtvarkos  komitetas ir Seimo Europos informacijos biuras organizavo „Europos savaitės 2015 m.“ diskusiją „Europos prokuratūra: konstituciniai aspektai, veiklos teisiniai pagrindai ir perspektyvos“. Diskusija vyko Seimo Europos informacijos biuro salėje, Seimo III rūmai (Gedimino pr. 53, Vilnius). Įėjimas laisvas.

Diskusijos tikslas – pasidalinti nuomonėmis apie siūlomos įkurti Europos prokuratūros potencialų poveikį nacionalinei teisės sistemai, šio pasiūlymo suderinamumą su Lietuvos Respublikos Konstitucija, pasidalinti informacija apie pažangą, pasiektą svarstant Europos Komisijos pasiūlymą priimti Tarybos Reglamentą dėl Europos prokuratūros įsteigimo Europos Sąjungos institucijose.

Diskusiją ves Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas.

Programa

Registracija į renginį vyksta šiuo adresu:

http://www3.lrs.lt/pls/inter/renginiai_registracija.home.

Registracija privaloma. Vietų skaičius ribotas.

Plačiau

2015-05-21
Europos egzamino finale paaiškės geriausias Europos Sąjungos žinovas

Šiemet jau šeštą kartą organizuojamame „Europos egzamine“ varžėsi beveik 25 000 dalyvių: 20 000 mokinių ir mokytojų, 1 500 įvairių organizacijų darbuotojų, daugiau kaip 3 000 dalyvių savo žinias pasitikrino socialiniame tinkle „Facebook“.

Geriausiai pasirodžiusieji pateko į „Europos egzamino“ pusfinalį, kuriame paaiškėjo 65 dalyviai, dalyvausiantys egzamino finale gegužės 22 d. Dar 10 dalyvių į finalą pateko per „Facebook“ programėlę.

Egzamino dalyviams sunkiausias klausimas, kaip ir pernai, buvo susijęs su ES geografija. Atsakyti, kiek geografinės Europos ploto užima Europos Sąjunga, nepadėjo net pasirenkami variantai su gana skirtingais dydžiais. Kad Europos Sąjunga užima apie pusę Europos žemyno ploto,atsakė tik kas penktas moksleivis ir kas ketvirtas iš organizacijų. Pats lengviausias klausimas – apie programą „Erasmus+“: net 82 proc. mokinių ir 88 proc. organizacijų atstovų teisingai atsakė, jog taip vadinasi 2014 m. ES pradėjusi veikti švietimo programa, kurios tikslas iki 2020 m. suteikti galimybę net 4 mln. europiečių mokytis, stažuotis, įgyti profesinės patirties arba savanoriauti užsienyje.

Gegužės 22 d. „Europos egzamino“ finale „Europos namuose“ susirungs moksleiviai ir jų mokytojai iš įvairių Lietuvos mokyklų. Bus aiškinamasi, kuriame universitete studijuoja geriausias Europos Sąjungos žinovas – čia varžysis VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto, VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto, KTU Europos instituto, Mykolo Romerio universiteto teisės fakulteto ir Šiaulių universiteto Viešojo administravimo akademinio centro studentai. Paaiškės, ar puikiai pirmuosiuose egzamino etapuose pasirodę ir į finalą patekę garbaus amžiaus – 68 ir 72 metų senjorai mes jaunimui iššūkį.

Plačiau

2015-05-20
Seime vykusioje diskusijoje aptarti vietos bendruomenių gyvenamųjų vietovių plėtros procesai

2015 m. gegužės 20 d. Seime vyko Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto (VVSK) ir Seimo Europos informacijos biuro „Europos savaitės 2015 m.“ diskusija „Vietos veiklos grupių miestuose steigimas(is) ir vietos plėtros strategijų rengimas“.

VVSK pirmininkas V. Bukauskas pasveikinęs diskusijos dalyvius, pažymėjo, kad diskusijos tema labai aktuali, nes kalbama apie paramą, kuri skatina gyventojus ir vietos bendruomenes aktyviai dalyvauti gyvenamųjų vietovių plėtros procesuose. Komiteto pirmininkas akcentavo, kad labai svarbu, jog šie procesai yra pagrįsti principu „iš apačios į viršų“. Tai reiškia, kad gyventojams yra suteikiamos galimybės patiems spręsti vietose kylančius ekonominius ir socialinius iššūkius. Tokiu būdu stiprinamos vietos bendruomenės, užtikrinamas gyventojų, vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžių bendradarbiavimas ir partnerystė.

Plačiau

2015-05-20
Europos reikalų komiteto posėdyje išskirti Lietuvos ES politikos 2015–2020 metų prioritetai

Gegužės 15 ir 20 d. Seimo Europos reikalų komitete svarstytas Užsienio reikalų ministerijos parengtas Lietuvos Europos Sąjungos politikos 2015–2020 metų strateginių krypčių projektas „Auganti ir saugi Lietuva veiksmingoje Europos Sąjungoje“.

Lietuvos ES politikos 2015–2020 metų strateginėmis kryptimis siekiama užtikrinti nuoseklią, aktyvią, į rezultatus orientuotą, nacionalinius ir ES interesus atitinkančią Lietuvos ES politiką ir šios politikos tęstinumą bei užtikrinti, kad valstybės institucijos susitelktų, siekdamos augančios ir saugios Lietuvos stiprioje ir veiksmingai dirbančioje ES.

Susipažinęs su parengtu strateginių krypčių projektu, Europos reikalų komitetas išskyrė šešis prioritetus: Europos energetinės sąjungos kūrimas, Rytų partnerystė, Strategiškai svarbių energetikos ir transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimas, ES informacinės erdvės apsauga, Lietuvos mokslo ir inovacijų sistemų konkurencingumo stiprinimas bei Strategijos „Europa 2020“ socialinės dimensijos tikslų įgyvendinimas. Šiems klausimams Europos reikalų komitetas savo darbotvarkėje planuoja skirti ypatingą dėmesį.

Plačiau

2015-05-20
URK aptarė pasirengimą ES ir Rytų partnerystės valstybių aukščiausiojo lygio susitikimui

2015 m. gegužės 20 d. uždarame Užsienio reikalų komiteto (URK) posėdyje užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, pristatydamas pasirengimo Rygoje 2015 m. gegužės 21-22 d. vyksiančiam ES ir Rytų partnerystės valstybių aukščiausiojo lygio susitikimui aktualijas, teigė, kad Lietuva toliau sieks, kad galutinėje deklaracijoje būtų aiškiai įtvirtintos pagrindinės 2015 m. gegužės 6 d. bendrame Užsienio reikalų komiteto ir Europos reikalų komiteto pareiškime „Dėl siektinų Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo, vyksiančio 2015 m. gegužės 21–22 d. Rygoje, rezultatų“ išsakytos nuostatos – narystės ES perspektyvos suteikimas Asociacijos susitarimus su ES pasirašiusioms Rytų partnerystės valstybėms – Gruzijai, Moldovai, Ukrainai, konkretūs įsipareigojimai dėl bevizio režimo suteikimo Gruzijai ir Ukrainai bei Asociacijos susitarimų ratifikacijos paspartinimas ES valstybėse narėse.

Komitetas taip pat pritarė savo kompetencijos sričių – Migracijos politikos, Krašto gynybos ir nacionalinio saugumo, ES ir užsienio politikos – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 metų veiklos ataskaitai, taip pat jos priedui – Nacionalinio saugumo būklės ir plėtros 2014 metų ataskaitai.

Plačiau

2015-05-18
Seimo narė Raminta Popovienė atidarė Vilkijos gimnazijos moksleivių fotografijų parodą

Plačiau

2015-05-15
Europos informacijos biure vyko diskusija apie Europos saugumo strategijos peržiūrą

2015 m. gegužės 15 d., penktadienį, 10 val. Seimo Užsienio reikalų  komitetas, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas ir Seimo Europos informacijos biuras organizavo „Europos savaitės 2015 m.“ diskusiją „Europos saugumo strategijos peržiūra: ko šiandien reikia Europos saugumui užtikrinti?“.

Diskusijoje įžanginį žodį tarė Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas prof. Benediktas JUODKA, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Artūras PAULAUSKAS. Pranešimus skaitė Užsienio reikalų ministerijos Politikos direktorius Rolandas KAČINSKAS, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktoriaus pavaduotoja doc. dr. Margarita ŠEŠELGYTĖ, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas dr. Nerijus MALIUKEVIČIUS, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto bei Orientalistikos centro dėstytojas dr. Konstantinas ANDRIJAUSKAS.  

Diskusija vyko Seimo Europos informacijos biuro salėje, Seimo III rūmai, Gedimino pr. 53, Vilnius.

Vaizdo įrašas 

Diskusijos programa

 

Plačiau

2015-05-13
Kaimo reikalų komiteto nariai Klaipėdoje diskutavo apie žuvininkystę

Gegužės 13 d. Klaipėdoje įvyko Seimo Kaimo reikalų komiteto, LR Seimo Europos informacijos biuro ir Klaipėdos miesto savivaldybės ir organizuota diskusija „ES bendros žuvininkystės politikos įgyvendinimo perspektyvos Lietuvoje“.

Praėjusiais metais pasibaigusi žuvininkystės politikos reforma kelia daug iššūkių tiek Lietuvai, tiek visai Europos Sąjungai, todėl aptarti kylančias problemas ir galimus jų sprendimų būdus susirinko politikai, žvejai, valstybinių institucijų, mokslo atstovai.

Komiteto pirmininkas Saulius Bucevičius atkreipė dėmesį, kad žuvininkystė yra viena svarbiausių šios kadencijos Kaimo reikalų komiteto problemų, kurios tikrai neišspręs dar viena diskusija, tačiau išreiškė viltį, jog paskatins susikalbėjimą tiek pačioje žvejų bendruomenėje, tiek su valstybės institucijomis. Jis taip pat patikino, kad daug dėmesio bus skirta naujos Žuvininkystės įstatymo redakcijos nagrinėjimui. Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas sveikindamas susirinkusiuosius padėkojo Seimo nariams atvykusiems arčiau žvejų ir jų problemų.

Plačiau

2015-05-12
Europos informacijos biure buvo diskutuojama apie laisvosios prekybos sutartis tarp ES ir JAV

Gegužės 13 d., trečiadienį, 12 val. Seimo Europos informacijos biure vyko konferencija „Laisvosios prekybos sutartis tarp ES ir JAV – perspektyvos ir lūkesčiai“.

Renginį organizavo Lietuvos liberalus jaunimas nuosekliai palaikydamas laisvos rinkos principus bei reaguodamas į pastaruoju metu vykstančias derybas dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės sutarties.

Renginyje buvo pristatyta laisvosios prekybos sutarties koncepcija ir nagrinėjama, kokia praktinė nauda galima valstybėms, aptarti ketinamos pasirašyti sutarties pranašumai, lyginant su dabar esančia tiesiogine prekybine sutartimi tarp JAV ir Lietuvos, nagrinėta galima nauda JAV pasirašius laisvosios prekybos sutartį su ES, buvo pristatytas galimas teigiamas indėlis į ES ekonominę, politinę, socialinę plėtrą.

Konferencijoje dalyvavo Seimo narys, Liberalų sąjūdžio frakcijos narys, verslininkas, Taikomosios politikos instituto įkūrėjas Šarūnas Gustainis, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas Žilvinas Šilėnas, advokatų kontoros „LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai“ asocijuotoji partnerė, atstovavusi Lietuvai daugybėje investicinių arbitražų, Inga Martinkutė, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje politikos analitikas Justas Klimavičius, Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Lietuvoje atstovai.

Dalyvauti buvo kviečiami Lietuvos suinteresuotų institucijų, verslo sektoriaus bei nevyriausybinių organizacijų atstovai. Konferencijoje jie turėjo galimybę pasidalyti mintimis apie laisvosios prekybos sutarties keliamus iššūkius bei rasti atsakymus į dominančius klausimus.

Plačiau

2015-05-11
Seimo nariai ir klaipėdiečiai diskutuos apie žuvininkystę

Gegužės 13 d., trečiadienį, 11 val., Klaipėdos miesto savivaldybės posėdžių salėje (Liepų g. 11, Klaipėda) vyks Seimo Kaimo reikalų komiteto, Klaipėdos miesto savivaldybės ir Seimo Europos informacijos biuro organizuojama „Europos savaitės 2015 m.“ diskusija tema „ES bendros žuvininkystės politikos įgyvendinimo perspektyvos Lietuvoje“.

Praėjusiais metais pasibaigusi žuvininkystės politikos reforma kelia daug iššūkių tiek Lietuvai, tiek visai Europos Sąjungai. Aptarti kylančias problemas ir galimus jų sprendimų būdus susirinks politikai, žvejai, valstybinių institucijų, mokslo atstovai.

Diskusijos programa.

Kviečiame visus norinčius paklausyti ir išreikšti savo nuomonę dalyvauti šiame renginyje. Įėjimas su asmens dokumentu. Registracija į diskusiją vyksta iki gegužės 12 d. adresu: http://www3.lrs.lt/pls/inter/renginiai_registracija.home.

Plačiau

2015-05-11
Europos informacijos biure – konferencija „Vyskupas Motiejus Valančius ir Lietuva“

Gegužės 11 d., pirmadienį, Seimo Europos informacijos biure (III r.) vyko konferencija „Vyskupas Motiejus Valančius ir Lietuva“, skirta vyskupo Motiejaus Valančiaus 140-osioms mirties metinėms paminėti. Pradžia – 14.30 val.

 Vaizdo įrašas lietuvių kalba

Renginį organizavo asociacija „Mūsų tautos atmintis“ ir Lietuvos blaivybės draugija „Baltų ainiai“.

Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės sveikinimą konferencijos dalyviams perskaitė vyresnioji patarėja Dalia Valentienė. Asociacijos „Mūsų tautos atmintis“ prezidentas ir Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ pirmininkas Alfonsas Čekauskas skaitys pranešimą „Vyskupas M. Valančius – blaivybės puoselėtojas“, vyskupas Jonas Kauneckas – „Vyskupo M. Valančiaus ganytojiška veikla“, Lietuvos edukologijos universiteto rektorius Algirdas Gaižutis – „Vyskupo M. Valančiaus blaivybės idėjos atgarsiai arkivyskupo M. Reinio darbuose“, Lietuvos edukologijos universiteto prof. Libertas Klimka – „Žemaičių vyskupo M. Valančiaus raštai – tradicinių papročių šaltinis“, Klaipėdos krašto draugijos „Baltų ainiai“  pirmininkas Artūras Šiukšta – „Blaivus pasaulis vaiko akimis“. Taip pat buvo aptarti paminklo, skirto M. Valančiui, statybos sostinėje klausimai.

Plačiau

2015-05-07
Seime vyko diskusija apie solidarumą Europos Sąjungoje

2015 m. gegužės 8 d., penktadienį, 9 val. Parlamento galerijoje, Seimo I rūmai, Gedimino pr. 53, Vilnius, vyko Seimo Europos reikalų komiteto ir Seimo Europos informacijos biuro organizuojama „Europos savaitės 2015 m.“ diskusija Solidarumas - Europos Sąjungos ateitis. Diskusiją vedė Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas ir VU TSPMI Europos studijų katedros vedėjas, profesorius Gediminas Vitkus.

Vaizdo įrašas lietuvių kalba

Pranešimas:

Didžiausi šių dienų Europos solidarumo iššūkiai: solidarumas su Europos Sąjungą supančiais regionais

Programa 

Plačiau

 
Archyvas
 
 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Gegužė
    2015     
 

 

 

 

 

  

 

 

 

{Europa go}