2015 m. rugpjūčio 1 d.
Naujienos
Apie biurą
ES reikalų svarstymas Seime
Europos Parlamento nariai iš Lietuvos
Bendra informacija apie ES
Euras Lietuvoje
Europos Sąjungos institucijos
Aktualūs dokumentai
Klauskite - atsakome
Skaitykla
Seimo EIB renginiai
Europos Savaitė Seime
Seimo Europos klubas
Pirmininkavimas ES Tarybai
IPEX ir Seimas
Svečių knyga

 

Dirbame
Pirmadienis - Ketvirtadienis:
8.00 val. – 17.00 val.
Penktadienis:
8.00 val. - 15.45 val.
 

 

Seimo Europos 
informacijos biuras

Gedimino pr. 53
(3-ieji Seimo rūmai)
Vilnius-2, LT-01109

Tel. +370-5-239-60-00
Fax. +370-5-239-65-95
E-mail:
eib@lrs.lt

Prisijungimo vardas: 

Slaptažodis: 
Prisiminti
Naujienos

2015-07-27
Sutarta dėl muitų naikinimo aukštųjų technologijų produktams

Europos Sąjunga, JAV, Kinija ir dauguma Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narių susitarė panaikinti muitus 201 aukštųjų technologijų produktui. Dėl naujojo išplėsto Informacinių technologijų susitarimo sumažės vartotojų išlaidos ir IT produktų gamybos kaštai Europoje.

Tai reikšmingiausias muitų mažinimo susitarimas PPO per pastaruosius 20 metų. Susitarimas, kurį inicijavo ES, bus naudingas ir vartotojams, ir bendrovėms, nes bus panaikinti muitai įvairioms prekėms, įskaitant medicinos įrangą, kompiuterinius žaidimus, namų kiną, ausines, Blueray/DVD grotuvus, GPS įrangą ir kt. Apskritai susitarimas susijęs su 90 proc. pasaulinės prekybos atitinkamomis prekėmis, t. y. 1 trilijonu eurų pasaulinėje prekyboje. Jis suteiks naujų galimybių Europos aukštųjų technologijų bendrovėms ir paskatins inovacijas, nes bus paprasčiau įsigyti naujausias technologijas. Taip susitarimas prisidės prie ES skaitmeninės ekonomikos plėtros.

Plačiau

2015-07-24
Lietuva padės skatinti Ukrainos prekybą su ES

Europos Sąjungos delegacija Ukrainoje liepos 22 dieną informavo, kad ES Dvynių programos projektą „Parama įgyvendinant sanitarijos ir fitosanitarijos priemonės įsipareigojimus pagal ES ir Ukrainos asociacijos susitarimą“ įgyvendins Lietuvos ir Italijos konsorciumas. 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas kartu su vienu iš Italijos visuomeninės sveikatos institutų, kaip jaunesniuoju projekto partneriu, padės Ukrainai prie ES standartų derinti sanitarines ir fitosanitarines priemones siekiant paskatinti Ukrainos maisto ir žemės ūkio produkcijos prekybą su Europos Sąjunga. Projektui įgyvendinti numatomas dvejų metų laikotarpis, skiriamas 1 milijono eurų biudžetas. 

Šis projektas yra penktas nuo 2010 m. Lietuvos laimėtas ES Dvynių projektas Ukrainoje. Lietuvos ekspertai Ukrainos institucijose jau įgyvendino Dvynių projektus teismų darbo efektyvumo, komercinio kelių transporto saugos ir žemės ūkio paskirties žemės rinkos skaidrumo klausimais. Artimiausiu metu bus pradėtas vykdyti projektas valstybės sienos apsaugos ir muitinės bendradarbiavimui skatinti.

Plačiau

2015-07-23
Seime bus diskutuojama apie jaunimo nedarbo problemas Europos Sąjungoje

Liepos 23 d., ketvirtadienį, 10.30 val. Konstitucijos salėje (Seimo I rūmai) vyks diskusija „Ar gali jauni europiečiai įsidarbinti Europos Sąjungoje: su kokiomis problemomis jie susiduria ir kaip jas galima išspręsti?“.

Pastaruoju metu nedarbo lygis Europoje kelia didelį rūpestį. Ypač daug dėmesio sulaukia jaunimo nedarbas. Projekto organizatoriai rengia tarptautinę savaitės trukmės stovyklą Lietuvoje, kurios tikslas ir yra išsiaiškinti su kokiomis problemomis susiduria jauni žmonės, siekdami įsidarbinti. Projekte dalyvauja 30 16–24 metų  amžiaus žmonių iš Vokietijos, Latvijos, Lenkijos, Bosnijos ir Hercegovinos ir Lietuvos. Tai jaunieji samarietiškų organizacijų nariai ir savanoriai, kurie yra suinteresuoti rasti galimus problemos sprendimo būdus, panaudoti juos ne tik savo asmeniniame gyvenime, bet ir dalytis įgytomis žiniomis su kitais.

Stovyklos dalyviai parengs rezoliuciją, kurioje bus surašytos pagrindinės jaunimo nedarbo problemos ir pasiūlymai politikams, kaip jas reiktų spręsti. Seime vyksiančioje diskusijoje dalyvaus Seimo narys Darius Ulickas; Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento Darbo rinkos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Malaiškienė; Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tarptautinių reikalų departamento Tarptautinės teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja Kristina Vyšniauskaitė-Radinskienė; Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento vyr. specialistas Darius Morkus; Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius Algimantas Mielinis; Darbo biržos EURES koordinatorė Ginta Ališevičiūtė; Hamburgo parlamento narys Uvė Lohmanas (Uwe Lohmann).

Plačiau

2015-07-22
Europos Komisija Ukrainai išmokėjo 600 mln. eurų paskolą

Šiandien Europos Komisija ES vardu Ukrainai išmokėjo 600 mln. eurų paskolą. Tai pirmoji paskolos dalis Ukrainai pagal naująją makrofinansinės pagalbos programą, kurios bendra vertė – 1,8 mlrd. eurų. Pagal šią programą ES prisideda prie skubaus finansų poreikio Ukrainoje ir remia šalies ekonomikos stabilizavimą.

Nuo 2014 m. pradžios ES Ukrainai suteikė 2,21 mlrd. eurų paskolų.

Plačiau

2015-07-22
Investicijų planas Europai. Rudenį veiklą pradės Europos strateginių investicijų fondas

Europos Komisija atliko paskutinius darbus, kad būtų galima ženkliai padidinti investicijas į realiąją ekonomiką. Šiandien sutartomis priemonėmis bus užtikrinta, kad rudens pradžioje, kaip nustatyta ambicingoje Komisijos Pirmininko Jeano-Claude’o Junckerio Investicijų plano Europai darbotvarkėje, veiklą pradėtų Europos strateginių investicijų fondas, kuris yra 315 mlrd. EUR vertės Investicijų plano kertinis akmuo.

Šiandien pasirašytas susitarimas dėl Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) tarp Europos Komisijos ir Europos investicijų banko, kuriame patvirtinti šių dviejų institucijų darbo metodai.  Taip pat patvirtinta, kuriems Europos investicijų banko išankstinį finansavimą turintiems projektams bus suteikta ESIF garantija bei priimtas sprendimas dėl rodiklių suvestinės, kurią nepriklausomas Investicijų komitetas naudos, priimdamas sprendimą, ar projekto pasiūlymas atitinka kriterijus, kad jam būtų suteikta ESIF garantija. Bendru sutarimu su EIB paskirti keturi ESIF valdančiosios tarybos nariai. Priimtos paskutinės priemonės, kad veiklą galėtų pradėti Europos investavimo konsultacijų centras. Taip pat šiandien priimtas sprendimas dėl Europos investicinių projektų portalo, kuriame išorės finansavimo ieškantiems ES įsisteigusiems projektų organizatoriams suteikiama galimybė pristatyti savo projektus potencialiems investuotojams. Europos Komisija šiandien taip pat paskelbė komunikatą dėl nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų vaidmens. 

Rugsėjo 17 d. planuojamas Investicijų plano Europai ir Europos strateginių investicijų fondo pristatymas Lietuvoje.

Plačiau

2015-07-21
Kvietimas dalyvauti nacionalinėje 2022 metų Europos kultūros sostinės atrankoje

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2015 m. liepos 20 d. paskelbė kvietimą Lietuvos miestams dalyvauti nacionalinėje atrankoje 2022 metų Europos kultūros sostinės vardui gauti.

Europos kultūros sostinė – tai Europos Sąjungos iniciatyva, kuria siekiama skatinti kultūros indėlį į ilgalaikę miesto (regiono) raidą, suderinus su atitinkamomis vietos strategijomis ir prioritetais, pabrėžti miesto (regiono) savitumą, indėlį į kultūrų įvairovę Europoje ir priklausymą bendrai Europos kultūros erdvei.

Vadovaujantis šiais bendraisiais tikslais, miestas, kuriam bus suteiktas Europos kultūros sostinės vardas, sieks didinti kultūros pasiūlą, įvairovę, europinį aspektą, skatins tarpvalstybinį bendradarbiavimą; didins kultūros prieinamumą ir dalyvavimą kultūros veikloje; augins savo kultūros ir kūrybinio sektoriaus pajėgumus ir stiprins jo sąsajas su kitais sektoriais, sieks kultūros priemonėmis didinti tarptautinį žinomumą.

Europos kultūros sostinės vardas kasmet suteikiamas ne daugiau kaip vienam miestui kiekvienoje iš dviejų valstybių narių. 2022 metais dvi valstybės narės, kurių miestams suteikiama teisė gauti Europos kultūros sostinės vardą, yra Lietuva ir Liuksemburgas.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija yra vadovaujančioji institucija, atsakinga už atrankos procedūrą atrenkant Lietuvos miestą, kuriam 2022 metais būtų suteiktas Europos kultūros sostinės vardas.

Plačiau

2015-07-21
Seimo Pirmininkė pasveikino Belgijos Karalystę Nepriklausomybės dienos proga

Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė išsiuntė sveikinimus Belgijos Karalystės Senato Pirmininkei Kristyn Defren (Christine Defraigne) ir Atstovų Rūmų Pirmininkui Zygfrydui Brakei (Siegfried Bracke) Belgijos Karalystės Nacionalinės dienos proga.

„Šios istorinės šventės proga linkiu rezultatyvaus darbo ir užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo, o Jūsų tautai – gerovės ir klestėjimo.

Esu įsitikinusi, kad aktyvus Lietuvos Respublikos ir Belgijos Karalystės parlamentų bendradarbiavimas bus naudingas mūsų šalims plėtojant ryšius dvišaliu, Europos Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis“, – teigia sveikinimuose Seimo Pirmininkė L. Graužinienė.

Plačiau

2015-07-17
Vasaros atmintinė: naudingi patarimai keliautojams

Vasara – atostogų metas. Norisi, kad atostogų netemdytų rūpesčiai. Tačiau planuojant keliones ar viešint užsienio valstybėje, gali kilti daugybė klausimų. Pavyzdžiui: ką daryti, jei užsienyje prireikia gydytojo pagalbos?; kur kreiptis, pametus asmens dokumentus?; ką daryti, jei atidedamas ar atšaukiamas lėktuvo, traukinio, autobuso ar kelto reisas? kaip atgauti pinigus, jei kelionės organizatorius bankrutavo?; kaip įsitikinti, kad vandens telkinyje, prie kurio atostogausiu, vanduo yra švarus ir saugus?; kaip atgauti pinigus, nusipirkus nekokybišką prekę?

Vasaros atmintinę - visus atsakymus į šiuos ir kitus galinčius kilti klausimus rasite čia.

Plačiau

2015-07-16
Pasaulinėje parodoje ,,EXPO 2015'' EK narys V. Andriukaitis dalyvaus diskusijose maisto saugos ir mitybos klausimais

Liepos 17 d. Europos Komisijos narys Vytenis Andriukaitis lankysis Milane pasaulinėje parodoje ,,EXPO 2015''. Vizito metu EK narys atidarys aukšto lygio konferenciją Europos Sąjungos paviljone, lankysis Italijos bei Lietuvos paviljonuose ir surengs susitikimą su piliečiais.

Konferencija „Maisto sauga ir mitybos standartai 2050 m.“ bus tiesiogiai transliuojama internetu. ,,Tai visai Europos Sąjungai reikšminga tema. Problemos, su kuriomis šiandien susiduriame maisto saugos srityje, turi būti skubiai sprendžiamos siekiant gerinti visų ES piliečių sveikatą ir gerovę", - sakė V. Andriukaitis. Konferencijos programą ir nuorodą į tiesioginę transliaciją galima rasti: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/information_sources/events/20150717_safety_nutrition_en.htm

Po pietų EK narys V. Andriukaitis taip pat surengs susitikimą su piliečiais, kuriame diskutuos maisto saugos, kokybės, mitybos, GMO panaudojimo ir kitais aktualiais klausimais. Susitikime dalyvaus ir Europos Parlamento narys Paolo De Castro. Susitikimas taip pat bus transliuojamas internetu liepos 17 d. 15:00-16:30 Lietuvos laiku. Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/italy/milano1/index_en.htm

Plačiau

2015-07-14
Seimo Europos reikalų ir Užsienio reikalų komitetai renkasi į bendrą posėdį

Rytoj, liepos 15 d., trečiadienį, 15.30 val. bendrame Europos reikalų ir Užsienio reikalų komitetų posėdyje, kuris vyks Seimo I rūmų 218 k., Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvos Respublikoje Georgesas Faberis (Georges Faber) pristatys Liuksemburgo pirmininkavimo ES Tarybai 2015 m. liepos – gruodžio mėnesiais prioritetus. Ši posėdžio dalis bus tiesiogiai transliuojama Seimo interneto svetainėje ir televizijos programa „Seimas – tiesiogiai“

Prieš tai, 15 val. Latvijos ambasadorius Lietuvoje Martinis Virsis (Mārtiņš Virsis) pristatys Latvijos Respublikos pirmininkavimo Tarybai 2015 m. sausio – birželio mėnesiais rezultatus.

Išsamesnes komitetų posėdžių darbotvarkes rasite čia.

Plačiau

2015-07-14
ES skiria 150 mln EUR energetikos infrastruktūros projektams

Šiandien valstybės narės pritarė Europos Komisijos pasiūlymui skirti 150 mln eurų pagrindiniams transeuropiniams energetikos infrastruktūros projektams. Didžioji paramos dalis bus skiriama Vidurio Rytų, Pietryčių Europos, taip pat Baltijos regiono projektams finansuoti.

Atrinkti projektai padidins energetikos tiekimo saugumą bei padės panaikinti valstybių narių energetinę izoliaciją nuo europinių energetikos tinklų.

Vienas iš atrinktų projektų – elektros jungties „LitPol Link“ Lietuvos dalies nuo Alytaus iki Lietuvos-Lenkijos sienos tiesimas, kuriam skiriama 27 mln eurų. Šiuo projektu bus integruotos Lietuvos ir kitų Baltijos šalių ir Vakarų Europos elektros perdavimo infrastruktūros ir padidintos Lenkijos ir Baltijos valstybių infrastruktūrų tarpusavio jungtys.

Plačiau

2015-07-13
Gerinama vartotojų apsauga nuomojantis automobilį ES

Šiandien penkios didžiausios ES veikiančios automobilių nuomos bendrovės („Avis-Budget“, „Enterprise“, „Europcar“, „Hertz“ ir „Sixt“) įsipareigojo pasiūlyti vartotojams sąžiningesnes sąlygas. Šį žingsnį paskatino bendri Europos Komisijos ir nacionalinių vykdymo užtikrinimo institucijų veiksmai.  Piliečiams bus pasiūlytos aiškesnės sutarčių sąlygos dėl draudimo ir degalų bako papildymo, palankesnis žalos atlyginimas ir skaidresnės kainos.

Keletas svarbiausių numatytų patobulinimų:daugiau skaidrumo rezervuojant internetu; aiškesnė informacija apie visus privalomus mokesčius ir papildomas paslaugas; aiškesnė informacija apie pagrindines nuomos sąlygas ir reikalavimus, įskaitant nuo kliento kortelės nuskaitomą užstatą;

Plačiau

2015-07-13
Bus pristatyta paroda „Lietuviškoji leidyba Vakarų Europoje 1944–1952 m.“

Liepos 15 d., trečiadienį, 15.15 val. Parlamento galerijoje (Seimo I rūmai) bus pristatyta paroda „Lietuviškoji leidyba Vakarų Europoje 1944–1952 m.“. Parodą globoja Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė. Parodą  parengė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, partneris − Lietuvių kultūros institutas (Vokietija), rėmė Kultūros ministerija, rekomendavus Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijai. Maloniai kviečiame apsilankyti.

Plačiau

2015-07-12
Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo pareiškimas, 2015 m. liepos 12 d., Briuselis
2015 m. liepos 12 d., Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo pareiškimas dėl Graikijos finansinės situacijos, Briuselis. Plačiau

2015-07-08
EK narys Vytenis Andriukaitis Vilniuje su keturių šalių ministrais aptars afrikinio kiaulių maro situaciją

Š.m. liepos 10 d. Lietuvoje lankysis už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Europos Komisijos narys Vytenis Andriukaitis.

EK narys susitiks su žemės ūkio ministre Virginija Baltraitiene, dalyvaus Lietuvos, Latvijos, Estijos žemės ūkio ministrų ir Lenkijos Žemės ūkio ministerijos sekretoriaus bei šių valstybių veterinarijos tarnybų vadovų susitikime. Susitikimo tikslas – aptarti esamą situaciją ir galimus tolesnius sprendimus dėl afrikinio kiaulių maro padarinių regione šalinimo.

Numatytas vienas susitikimas su žiniasklaida:

- Bendra Europos Komisijos nario Vytenio Andriukaičio ir Lietuvos, Latvijos, Estijos žemės ūkio ministrų bei Lenkijos Žemės ūkio ministerijos sekretoriaus spaudos konferencija, kuri vyks š.m. liepos 10 d. 13:00 val. Žemės ūkio ministerijoje (Gedimino pr. 19, Vilnius).

Plačiau

2015-07-07
EK paskelbė viešąsias konsultacijas dėl audiovizualinės žiniasklaidos taisyklių peržiūros

Europos Komisija, įgyvendindama gegužės 6 d. paskelbtą Bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, kurios vienas iš tikslų - persvarstyti  audiovizualinės žiniasklaidos teisinę bazę, paskelbė viešąsias konsultacijas dėl audiovizualinės žiniasklaidos taisyklių peržiūros. 

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva suderintos valstybių narių audiovizualinės taisyklės ir palengvintas audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų visoje Europos Sąjungoje teikimas, remiantis kilmės šalies principu. Europos Komisija svarstys, ar dabartinė sistema turėtų būti patikslinta ir ar dabartinė taikymo sritis turėtų būti išplėsta taip, kad direktyva būtų taikoma naujoms paslaugoms ir dalyviams, kurie nepatenka į direktyvoje pateikto termino „audiovizualinės žiniasklaidos paslauga“ apibrėžtį. 

Europos Komisija prašo žiūrovų ir kitų suinteresuotųjų subjektų (rinkos dalyvių, viešųjų organizacijų ir vartotojų organizacijų) atsakyti į viešosios konsultacijos klausimus. Konsultacijos tęsis iki rugsėjo 30 d.

Plačiau

2015-07-03
2015 m. liepos 6-9 d. Europos Parlamento plenarinė sesija Strasbūre

2015 m. liepos 6-9 d. Strasbūre vyks Europos Parlamento plenarinė sesija. Kviečiame susipažinti su EP plenarinės sesijos klausimais ir darbotvarke.

EP pelnarinės sesijos naujienlaiškis ir EP plenarinės sesijos darbotvarkė.

Tiesioginę EP plenarinę sesiją bus galima stebėti čia: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/plenary/.

Daugiau informacijos apie EP sesiją surasite pagal šią nuorodą: http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/plenary.

Plačiau

2015-07-01
Pirmininkavimas ES Tarybai: ko tikisi Europos Parlamento nariai iš Liuksemburgo?

Migracija, Graikijos skolų krizė, pasirengimas klimato konferencijai Paryžiuje, bendros skaitmeninės rinkos ir energetinės sąjungos kūrimas – šie ir kiti iššūkiai laukia Europos Sąjungos Tarybai ateinančius šešerius mėnesius pirmininkausiančio Liuksemburgo – vienos mažiausių ir labiausiai patyrusių ES valstybių narių. Paklausėme Liuksemburge išrinktų europarlamentarų, ko jie tikisi iš savo šalies pirmininkavimo.

Georges Bach (Europos liaudies partija): „Man, kaip Transporto komiteto nariui, svarbu, jog būtų galutinai sutarta dėl teisės aktų rinkinio, kuriuo siekiama įgyvendinti Europos geležinkelių sektoriaus reformą. Ši reforma turi būti naudinga tiek bendrovėms, tiek vartotojams, tiek ir geležinkelio darbuotojams.“

Frank Engel (Europos liaudies partija): „Liuksemburgo pirmininkavimo laukia daug iššūkių: migracijos krizė, Graikijos skolų krizė, Jungtinės Karalystės ateitis Europos Sąjungoje. Be to, Europos ekonomikai trūksta investicijų, dinamizmo ir augimo. Žinoma, visa tai išspręsti per šešis mėnesius neįmanoma, tačiau pirmininkauti kaip įmanoma geriau Liuksemburgui yra tapusi tradicija.“

Viviane Reding (Europos liaudies partija): „Mūsų laukiančius iššūkius galėsime išspręsti įgyvendindami nuoseklią politiką, kurios turi laikytis visos valstybės narės. Siekiant šio tikslo Liuksemburgas turi suteikti naują postūmį. Kalbant apie ekonomiką, realios bendros skaitmeninės rinkos sukūrimas, ekonominės ir finansinės sąjungos stiprinimas bei subalansuoti tarptautinės prekybos susitarimai gali tapti augimo ir stabilumo šaltiniu.“

Plačiau

2015-07-01
Liuksemburgas perima iš Latvijos pirmininkavimą ES Tarybai

2015 m. liepos 1 d. Liuksemburgas perima iš Latvijos pirmininkavimą ES Tarybai. Per šį 6 mėnesių laikotarpį pirmininkaujantis Liuksemburgas pirmininkaus visų lygių posėdžiams Taryboje ir padės užtikrinti ES darbo tęstinumą. 

Pirmininkaujančio Liuksemburgo darbo programa grindžiama keletu temų, be kita ko: skatinti investicijas siekiant suteikti postūmį ekonomikos augimui ir užimtumui; gilinti ES socialinį aspektą; užtikrinti migracijos, laisvės, teisingumo ir saugumo valdymą; atgaivinti bendrąją rinką sutelkiant dėmesį į jos skaitmeninį aspektą; skatinti tvarų vystymąsi.

Liuksemburgas Tarybai pirmininkaus iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Plačiau

 
Archyvas
 
 Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Rugpjūtis
    2015     
 

 

 

 

 

   

 

 

 

{Europa go}